Από το 1976, η Olympic Catering έχει επενδύσει σημαντικά στον τομέα του βιομηχανικού catering. Η εισχώρηση της εταιρείας στη συγκεκριμένη αγορά οφείλεται κυρίως στο λεπτομερή σχεδιασμό, στην ικανή διαχείριση και στην πολυετή εμπειρία από τον τομέα του αεροπορικού catering.

Η Olympic Catering είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών αεροτροφοδοσίας στην Ελλάδα. Διαθέτοντας πολύχρονη πείρα και τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, παρέχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών αεροτροφοδοσίας και υπηρεσιών μεταφοράς, φόρτωσης και εκφόρτωσης τροφοεφοδίων σε όλους τους σταθμούς τους οποίους εξυπηρετεί.

Από το 2010, η Olympic Catering δραστηριοποιείται ενεργά στον κλάδο της Νοσοκομειακής εστίασης και της διαχείρισης της τροφοδοσίας νοσοκομείων.

H Olympic Catering είναι αναμφισβήτητα η ελληνική εταιρεία με τη μεγαλύτερη εθνική και διεθνή εμπειρία στην αγορά παροχής υπηρεσιών μαζικής εστίασης.