Η Olympic Catering είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών αεροτροφοδοσίας στην Ελλάδα. Διαθέτοντας πολύχρονη πείρα και τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, παρέχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών αεροτροφοδοσίας και υπηρεσιών μεταφοράς, φόρτωσης και εκφόρτωσης τροφοεφοδίων σε όλους τους σταθμούς τους οποίους εξυπηρετεί.

Πιο συγκεκριμένα, η Olympic Catering προσφέρει στους πελάτες της τα εξής:

  • Μεταφορά, φόρτωση και εκφόρτωση τροφοεφοδίων πτήσης στο αεροσκάφος
  •  Φόρτωση/ εκφόρτωση και προσωρινή φύλαξη-τοποθέτηση των τροφοεφοδίων από/και πρός το αεροσκάφος.
  •  Μεταφορά τροφοεφοδίων από τους χώρους αποθήκευσης του αεροσκάφους στους χώρους καμπίνας επιβατών/προετοιμασίας των γευμάτων του αεροσκάφους .
  •  Διανομή-τοποθέτηση γευμάτων (lunch boxes) και συμπληρωματικών εφοδίων επί του αεροσκάφος
  •  Τοποθέτηση των δίσκων φαγητού στα trolleys γευμάτων επί του αεροσκάφους και Τοποθέτηση των κυρίως γευμάτων στους φούρνους του αεροσκάφους