Η British Airways, αναγνωρίζοντας την εξαίρετη απόδοση της Olympic Catering κατά τη διάρκεια του 2007/2008, της απέδωσε το British Airways Award for Excellence (Διάκριση Εξαίρετων Υπηρεσιών).

Τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της εταιρείας είναι τα εξής:
  • Προμηθευτής της British Airways για τουλάχιστον 1 έτος
  • Επίτευξη υψηλών προδιαγραφών σε όλους τους ελέγχους υγιεινής (υγιεινής & ασφάλειας τροφίμων, εφαρμογή κανόνων υγιεινής για το προσωπικό, τήρηση διαδικασιών παραγωγής, έλεγχος εγκαταστάσεων κτλ.) 
  • Καμία απόκλιση από τα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (CCP)
  • Μηδενικός κίνδυνος σε παθογόνα στοιχεία
  • Άμεση ανταπόκριση σε θέματα επιθεώρησης υγιεινής
  • Συμβατότητα με τη British Airways Peanut Policy
  • Έγκαιρη αποστολή Μηνιαίων Οικονομικών Στοιχείων (MCFS)
Το πρόγραμμα Award For Excellence, δεν αντανακλά μόνο τη δέσμευση της British Airways να παρέχει στους πελάτες της – σε συνεργασία με τους προμηθευτές της – υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, αλλά αποδεικνύει και έμπρακτα τη σκληρή δουλειά της Olympic Catering η οποία ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα ασφάλειας & υγιεινής.