Η Olympic Catering εφαρμόζει και είναι πιστοποιημένη με Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας Τροφίμων και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO 22000, IFS και ISO 14000. 

Πλήθος εργαστηριακών αναλύσεων και ελέγχων διεξάγονται καθημερινά σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από την παραλαβή μέχρι και τη διάθεση. Κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό διαχειρίζεται τα τρόφιμα και επιβλέπει τις διαδικασίες, διασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής. Όλο το προσωπικό εκπαιδεύεται συνεχώς στις διαδικασίες ποιότητας και στις βέλτιστες βιομηχανικές πρακτικές υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (GMP & GHP).

Ομάδα έμπειρων, εξειδικευμένων επιστημονικών στελεχών, με σημαντική τεχνογνωσία σε Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων, επιβεβαιώνει την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων μας και εγγυάται ένα εξαιρετικό επίπεδο υπηρεσιών σε συνεχή βάση.