Τα έτοιμα κατεψυγμένα γεύματα είναι βαθειάς κατάψυξης και προσφέρονται σε συσκευασίες 6-8 μερίδων.
Τα έτοιμα κατεψυγμένα γεύματα έχουν δωδεκάμηνη διάρκεια ζωής (εφόσον φυλάσσονται σε κατάλληλες συνθήκες καταψύξεως).