Κρατικός Αερολιμένας Ρόδου "Διαγόρας", RHO  - παροχή όλων των υπηρεσιών που αναφέρονται στις ενότητες ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΦΟΡΤΩΣΗ & ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΤΡΟΦΟΕΦΟΔΙΩΝ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Στοιχεία επικοινωνίας για την για την παροχή υπηρεσιών catering, κλπ:
 

Γεώργιος Παπασταύρου
Τηλ. +30 22410 82487, Φαξ. +30 22410 82487
E-mail: aerodos@olympic-catering.gr
 

380
290