Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης "Μακεδονία" - παροχή όλων των υπηρεσιών που αναφέρονται στις ενότητες ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΦΟΡΤΩΣΗ & ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΤΡΟΦΟΕΦΟΔΙΩΝ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Στοιχεία επικοινωνίας για την για την παροχή υπηρεσιών catering, κλπ:
inflightsales@olympic-caterings.gr
mkaroubas@olympic-catering.gr
gtigas@olympic-catering.gr

Τηλ. +30 2310 473191, +30 2310 985209, Φαξ +30 2310 473191
Κωδικός: SKGHAOA
Email: aerothe@olympic-catering.gr

120
17