Κρατικός Αερολιμένας Ηρακλείου "Ν. Καζαντζακης"  - παροχή όλων των υπηρεσιών που αναφέρονται στις ενότητες ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΦΟΡΤΩΣΗ & ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΤΡΟΦΟΕΦΟΔΙΩΝ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

 
Στοιχεία επικοινωνίας για την για την παροχή υπηρεσιών catering, κλπ:

Ιοάννης Τσιβουράκς, Κώστας Σταφυλάκης
Τηλ. +30 2810 300910, +30 2810 223987
Φαξ. +30 2810 300910, +30 2810 397361
Κωδικός SITA: HERHAOA
Email: herolcat@olympic-catering.gr

260
355