Η Olympic Catering προσφέρει ειδικές υπηρεσίες catering κατόπιν αιτήματος. Οι πελάτες μας μπορούν να επιλέξουν τις υπηρεσίες που επιθυμούν από μια μεγάλη ποικιλία ειδικών υπηρεσιών, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής:

·         Συμπληρωματικά εφόδια - υλικά (διαχείριση και ανεφοδιασμός, παροχή) 

·         Διαχείρηση Υλικών υπό Ειδικό Τελωνειακό καθεστώς ( διακίνηση εφοδίων -αγαθών για επανεξαγωγή), ανεφοδιασμός.

·         Διαχείριση εξοπλισμού (πρόβλεψη-εφοδιασμός, καθαρισμός, επιστροφή)

·         Αποθήκευση (εξυπηρέτηση-στέγαση των εφοδίων και του εξοπλισμού, έλεγχος, απογραφές).  

·         Υπηρεσίες πλυντηρίου ρούχων (ταξινόμηση, καταμέτρηση, πλύσιμο, στεγνό καθάρισμα, σιδέρωμα, κολλάρισμα και δίπλωμα ειδών μικρών διαστάσεων/λινών) 

·         Παροχές-προσφορές προς τους επιβάτες (δώρα και  αναμνηστικά υποδοχής και φιλοξενίας), αποθήκευση, παροχή και αναπλήρωση.

·         Υπηρεσίες για VIP πτήσεις & Executive/CIP Lounges Aεροδρομίων ( υπηρεσίες μεταφοράς, φόρτωσης και εκφόρτωσης τροφοεφοδίων πτήσεων ιδιωτικών αεροσκαφών, σχεδιασμός και τροφοδοσία για CIP αίθουσες αναμονής για Business Class επιβάτες ).