Η Olympic Catering γνωρίζει πλήρως τις ιδιαιτερότητες των επιβατών που απορρέουν από θρησκευτικές πεποιθήσεις, μορφές δίαιτας για ιατρικούς λόγους, καθώς και διατροφικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την ηλικία, και έχει, ως εκ τούτου, αναπτύξει ένα πλούσιο μενού που περιλαμβάνει ειδικά γεύματα.

Η Olympic Catering συμμορφώνεται αυστηρά με όλες τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδει η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Εταιρειών (ΙΑΤΑ) για την παραγωγή και το σχεδιασμό ειδικών γευμάτων.