Κυλικείο στο Επίπεδο Αναχωρήσεων - Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης
Κυλικείο στο Επίπεδο Αναχωρήσεων - Περιοχή για Επιβάτες Εντός Σένγκεν
Κυλικείο Α στο Επίπεδο Αναχωρήσεων - Περιοχή για Επιβάτες Εκτός Σένγκεν
Κυλικείο Β στο Επίπεδο Αναχωρήσεων - Περιοχή για Επιβάτες Εκτός Σένγκεν
 

Επικοινωνία: Κος Παπασταύρου Γιώργος
Προϊστάμενος Κυλικείου
Τηλ. +30 22410 82487
Φαξ. +30 22410 82478

 

380
290