Κυλικείο στο Επίπεδο Αναχωρήσεων - Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης
Κυλικείο Α στο Επίπεδο Αναχωρήσεων - Περιοχή για Επιβάτες Εντός Σένγκεν
Κυλικείο Β στο Επίπεδο Αναχωρήσεων - Περιοχή για Επιβάτες Εντός Σένγκεν
Κυλικείο Γ στο Επίπεδο Αναχωρήσεων - Περιοχή για Επιβάτες Εντός Σένγκεν
Self Service Εστιατοριο στο Επίπεδο Αναχωρήσεων - Περιοχή για Επιβάτες Εντός Σένγκεν

Τηλ. +30 22420 51121
Φαξ. +30 22420 51784
335
255