Διεύθυνση Πωλήσεων & Σχεδιασμού Αεροτροφοδοσίας 
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών "Ελ. Βενιζέλος"
Κτίριο 14B, 190 19, Σπάτα, Ελλάδα

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών "Ελ. Βενιζέλος" - παροχή όλων των υπηρεσιών που αναφέρονται στις ενότητες ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΦΟΡΤΩΣΗ & ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΤΡΟΦΟΕΦΟΔΙΩΝ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Στοιχεία επικοινωνίας για την για την παροχή υπηρεσιών catering, κλπ:
 

Τηλ. +30 210 3541501, Fax. +30 210 3541579,
Κωδικός SITA : ATHHUOA
Email: inflightsales@olympic-catering.gr
 

170
185