Κυλικείο A στο Επίπεδο Αναχωρήσεων - Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης
Κυλικείο B στο Επίπεδο Αναχωρήσεων - Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης
Κυλικείο Γ στο Επίπεδο Αναχωρήσεων - Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης
Κυλικείο στο Επίπεδο Αναχωρήσεων - Περιοχή για Επιβάτες Εκτός Σένγκεν

Επικοινωνία: Κα. Κέρκυρα Τρούσσα
Προιστάμενη Κυλικείου
Τηλ. +30 26610 43955
Φαξ. +30 26610 43955
0
70