Κατά τη λήψη αποφάσεων για τα γεύματα των επιβατών, εξετάζεται μια σειρά παραγόντων που αφορούν στο χρόνο απογείωσης, στη διάρκεια και στον προορισμό της πτήσης, στην ποικιλότητα των επιβατών σύμφωνα με τις στατιστικές, στη κατηγορία θέσης που επιλέγει ο κάθε επιβάτης, καθώς και στις δυνατότητες του εν λόγω αεροσκάφους.

Κάθε γεύμα σχεδιάζεται έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχόν προβλήματα στους επιβάτες λόγω των υψηλών πιέσεων κατά τη διάρκεια της πτήσης, ενώ τα γεύματα είναι απολύτως ασφαλή και σχεδιασμένα, ώστε να προσφέρουν στους επιβάτες τις γεύσεις και την αίσθηση του σπιτικού φαγητού.

Όσον αφορά στα γεύματα των πληρωμάτων, αυτά επιλέγονται σε συνεργασία με τους επικεφαλής του πληρώματος, διαφέρουν από τα γεύματα των επιβατών και αλλάζουν με μεγαλύτερη συχνότητα, ώστε να αποφεύγεται η μονοτονία στις γεύσεις.