Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης "Μακεδονία" - παροχή όλων των υπηρεσιών που αναφέρονται στις ενότητες ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΦΟΡΤΩΣΗ & ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΤΡΟΦΟΕΦΟΔΙΩΝ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Στοιχεία επικοινωνίας για την για την παροχή υπηρεσιών catering, κλπ:
inflightsales@olympic-caterings.gr
mkaroubas@olympic-catering.gr
gtigas@olympic-catering.gr

Τηλ. +30 2310 473191, +30 2310 985209, Φαξ +30 2310 473191
Κωδικός: SKGHAOA
Email: aerothe@olympic-catering.gr

120
17

Παρέχουμε υπηρεσίες catering (προμήθεια τροφίμων και μεταφορά, φόρτωση & εκφόρτωση τροφοεφοδλιων σε αεροσκάφη) σε διάφορες πτήσεις που επιχειρούν στο Αεροδρόμιο του Άραξου.

Στοιχεία επικονωνίας για την παροχή υπηρεσιων catering, κλπ:
inflightsales@olympic-catering.gr
mkaroubas@olympic-catering.gr
gtigas@olympic-catering.gr

 

50
175

Διεύθυνση Πωλήσεων & Σχεδιασμού Αεροτροφοδοσίας 
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών "Ελ. Βενιζέλος"
Κτίριο 14B, 190 19, Σπάτα, Ελλάδα

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών "Ελ. Βενιζέλος" - παροχή όλων των υπηρεσιών που αναφέρονται στις ενότητες ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΦΟΡΤΩΣΗ & ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΤΡΟΦΟΕΦΟΔΙΩΝ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Στοιχεία επικοινωνίας για την για την παροχή υπηρεσιών catering, κλπ:
 

Τηλ. +30 210 3541501, Fax. +30 210 3541579,
Κωδικός SITA : ATHHUOA
Email: inflightsales@olympic-catering.gr
 

170
185

Κρατικός Αερολιμένας Ρόδου "Διαγόρας", RHO  - παροχή όλων των υπηρεσιών που αναφέρονται στις ενότητες ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΦΟΡΤΩΣΗ & ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΤΡΟΦΟΕΦΟΔΙΩΝ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Στοιχεία επικοινωνίας για την για την παροχή υπηρεσιών catering, κλπ:
 

Γεώργιος Παπασταύρου
Τηλ. +30 22410 82487, Φαξ. +30 22410 82487
E-mail: aerodos@olympic-catering.gr
 

380
290

Κρατικός Αερολιμένας Ηρακλείου "Ν. Καζαντζακης"  - παροχή όλων των υπηρεσιών που αναφέρονται στις ενότητες ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΦΟΡΤΩΣΗ & ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΤΡΟΦΟΕΦΟΔΙΩΝ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

 
Στοιχεία επικοινωνίας για την για την παροχή υπηρεσιών catering, κλπ:

Ιοάννης Τσιβουράκς, Κώστας Σταφυλάκης
Τηλ. +30 2810 300910, +30 2810 223987
Φαξ. +30 2810 300910, +30 2810 397361
Κωδικός SITA: HERHAOA
Email: herolcat@olympic-catering.gr

260
355

Βασιζόμενη στη μακρόχρονη πείρα της και στις υψηλής ποιότητας υπηρεσίας της, η Olympic Catering διαθέτει την ικανότητα και την τεχνογνωσία να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering στα μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας.