Παρέχουμε υπηρεσίες catering (προμήθεια τροφίμων και μεταφορά, φόρτωση & εκφόρτωση τροφοεφοδλιων σε αεροσκάφη) σε διάφορες πτήσεις που επιχειρούν στο Αεροδρόμιο του Άραξου.

Στοιχεία επικονωνίας για την παροχή υπηρεσιων catering, κλπ:
inflightsales@olympic-catering.gr
mkaroubas@olympic-catering.gr
gtigas@olympic-catering.gr

 

50
175